3e Bataljon 5e Regiment Infanterie

'7 december divisie'      X-Brigade

voor, tijdens en na de politionele acties op Oost - Java van 1946 -1949

  

 "Heb je de fluit niet gehoord ? We gaan een reisje maken!"
         Sgt. Grobbe (Kampen, 26 september 1946, 05.00 uur)