Troepenoverzicht
© Nederlands Instituut voor Militaire Historie
 

Organisatie van de Nederlandse landstrijdkrachten in Nederlands- IndiŽ

De landstrijdkrachten in Nederlands-IndiŽ waren zoals elk leger georganiseerd volgens een piramidemodel.

Aan het hoofd van de troepenmacht stond de legercommandant.
Daaronder stonden de verschillende infanterie-divisies, elk 20.000 man sterk.
Een divisie telde 3 of 4 infanterie-brigades, elk circa 5000 man sterk.
Een brigade telde op haar beurt 3 of 4 infanterie-bataljons, elk ongeveer 800 man sterk.
Een bataljon was weer opgedeeld in 5 compagnieŽn. Een infanterie-compagnie telde ongeveer 120 man.
Zij bestond weer uit pelotons van circa 30 man. De kleinste eenheid was een groep, van 10 man sterk.
De landstrijdkrachten kenden ook gespecialiseerde onderdelen, zoals AAT, de genie, cavalarie en artillerie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovw/dpl/ber. bataljon ingedeeld bij operatiegebied 01-01-1947 operatiegebied 12-02-1949 bijz
           
ovw 1-1 RI Z-brigade Medan (Noord-Sumatra) gerepatrieerd 30-08-1948 'Bataljon Drenthe'
dpl 3-1 RI 2e Inf.Brigade Batavia (West Java) Tjidjantoeng (West-Java)  
dpl 4-1 RI 5e Inf.Brigade nog niet gearriveerd Loemboeklingau (Zuid-Sumatra) 'Fiere Eendje'
dpl 5-1 RI TTC nog niet gearriveerd Padang (Midden-Sumatra)  
dpl 6-1 RI F-Brigade nog niet gearriveerd Pekalongan (Midden-Java) =403BI
dpl 7-1 RI H-Brigade nog niet gearriveerd Buitenzorg (18-1-1950) =432 BI
dpl 3-2 RI 3e Inf Brigade Batavia Garoet (West-Java)  
dpl 4-2 RI 6e Inf Brigade nog niet gearriveerd Sibolga (Nrd-Sumatra) "Gemzenbataljon"
dpl 5-2 RI   nog niet gearriveerd   verdeeld
dpl 6-2 R F-Brigade nog niet gearriveerd Semarang (Midden-Java) =402 Noorderlichtbataljon
dpl 7-2 RI H-brigade nog niet gearriveerd    
ovw 1-3 RI V-Brigade Padalarang (West-Java) Gerepatrieerd 14-5-1948 "De Watermannen"
ovw 2-3 RI       Verdeeld
ovw 3(7)-3 RI       Verdeeld
dpl 3-3 RI Z-Brigade Medan (Nrd-Sumatra) Rantauprapat "De Blubbertrappers"
dpl 4-3 RI TTC Bandoeng nog niet gearriveerd Soemedang (West-Java)  
dpl 5-3 RI TTC Zuid-Sumatra nog niet gearriveerd Babattoman (Zuid-Sumatra)  
dpl 6-3 RI F-Brigade nog niet gearriveerd Indramajoe (West-Java) =413 BI De Bloedhonden
dpl 7-3 RI H-Brigade nog niet gearriveerd Permatangsiantar (Nrd-Sumatra) =436 BI
ovw 1-4 RI W-Brigade Poentjak (West-Java) Gerepatrieerd 31-5-1948 Haags Bat. "De Valken"
ovw 2-4 RI W-Brigade Tjandjoer Gerepatrieerd 21-6-1948 "Kennemer Bat"
dpl 4-4 RI TTC Zuid-Sumatra nog niet gearriveerd Lahat (Zuid-Sumatra)  
dpl 5-4 RI TTC ZO-Borneo nog niet gearriveerd verspreid over ZO-Borneo  
dpl 6-4 RI G-Brigade nog niet gearriveerd Salatiga (Midden Java) =426 BI
ovw 1-5 RI V-Brigade Tjirandjang (West-Java) Gerepatrieerd 31-5-1948 Utrechts Bat."Boeaja's"
ovw 2-5 RI X-Brigade Soerabaja (Oost-Java) Gerepatrieerd 23-7-1948  
dpl 3-5 RI X-Brigade Soerabaja (Oost-Java) Loemadjang (Oost-Java) "De Liggende Vreters"
dpl 4-5 RI X-Brigade nog niet gearriveerd Malang (Oost-Java) "Klaverbladbataljon"
dpl 5-5 RI T-Brigade nog niet gearriveerd Djokjakarta "De Tukkers"
dpl 6-5 RI G-Brigade nog niet gearriveerd Modjokerto (18-1-1950) =423 BI
ovw 2-6 RI T-Brigade Semarang (Midden-Java) gerepatrieerd 24-4-1948 "Sepatoe Roesak"
dpl 4-6 RI W-Brigade nog niet gearriveerd Pemalang (Midden-Java) "De Bokkenrijders"
dpl 5-6 RI V-Brigade nog niet gearriveerd Wonogiri (Midden-Java) "Harimau Hitam"
dpl 6-6 RI G-Brigade nog niet gearriveerd Pemalang (18-1-1950) =425 BI "Viereneenkwart"
ovw 2-7 RI T-Brigade Semarang (Midden-Java) gerepatrieerd 23-7-1948 Amsterdamse Bataljon
dpl 3-7 RI TTC Semarang Semarang (Midden-Java) Blora (Midden -Java)  
dpl 4-7 RI TTC Zd-Sumatra nog niet gearriveerd Tandjoeng Radja  
dpl 5-7 RI 2e Inf. Brigade nog niet gearriveerd Djonggol (West-Java) 1e Cie bij 1e Inf.Brig.
dpl 6-7 RI G-Brigade nog niet gearriveerd Bindjai (Nrd-Sumatra) =424 BI
ovw 1-8 RI U-Brigade Padang (Mid-Sumatra) gerepatrieerd 24-4-1948 Veluwebat. De Haantjes
dpl 3-8 RI 3e Inf.Brigade Tjimahi (West-Java) Bandjar (West-Java) "De Springbokken"
dpl 4-8 RI 1e Inf.Brigade nog niet gearriveerd Soekasari (West-Java) "De Glattiks"(Rijstvogels)
dpl 5-8 RI TTC Zd-Sumatra nog niet gearriveerd Batoe Radja  
dpl 6-8 RI G-Brigade nog niet gearriveerd Tanggoelangin 18-5-1950 "=422 BI
ovw 1-9 RI V-Brigade Bandoeng (West-Java) gerepatrieerd 19-6-1948 "Friese Bataljon"
ovw 2-9 RI       verdeeld
dpl 3-9 RI 2e Inf + F-Brigade Batavia Linggadjatti  
dpl 4-9 RI V-Brigade nog niet gearriveerd Klatan (Midden-Java)  
dpl 5-9 RI TTC Zd-Sumatra nog niet gearriveerd Praboemoelih  
ovw 2-10 RI X-Brigade Soerabaja Pasoeroean (Oost-Java) "Lachende Tijgers"
dpl 3-10 RI 1e Inf.Brigade Batavia Tjinadjoer (West-Java) "De Klaagmuur"
dpl 4-10 RI BC Batavia nog niet gearriveerd Batavia Gele Duivels/Meelzakken
dpl 5-10 RI TTC Nrd.Sumatra nog niet gearriveerd Kabandjahe  
ovw 1-11 RI W-Brigade Tjiandjoer (West-Java) gerepatrieerd 14-5-1948 "Margriet Bat".
dpl 3-11 RI W-Brigade Makassar (Zd-Celebes) Bandjanegara (Mid-Java)  
dpl 4-11 RI W-Brigade nog niet gearriveerd Koetoardjo (Mid-Java)  
dpl 5-11 RI TTC Nrd.Sumatra nog niet gearriveerd Balige (Nrd-Sumatra)  
ovw 1-12 RI X-Brigade Soerabaja (Oost Java) gerepatrieerd 11-8-1948 "Gronings Bataljon"
ovw/dpl 2-12 RI       verdeeld
dpl 3-12 RI 2e Inf.Brigade Batavia Serang (West- Java) 2 Cie bij F-Brigade
ovw 2-13 RI T-Brigade Semarang gerepatrieerd 26-2-1948 "Limburgs Bataljon"
ovw/dpl 5-13 RI W-Brigade     jan-mei 1948
ovw 2-14 RI U-Brigade Padang gerepatrieerd 16-1-1948 "Bataljon Zeeland"
dpl 3-14 RI 3e Inf.Brigade Batavia Tasikmalaja (West-Java)  
ovw 1-15 RI T-Brigade nog niet gevormd Djokjakarta "De Blijvertjes"
ovw 2-15 RI X-Brigade nog niet gevormd Pare (Oost-Java) "De Blijvertjes"
ovw 3-15 RI Z-Brigade nog niet gevormd Tandjong Poera (N-Sumatra) "De Blijvertjes"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovw/dpl/ber eenheid ingedeeld bij operatiegebied 01-01-1947 operatiegebied 12-02-1949 bijz
           
KNIL 1e Esk.Vew TC West-Java Batavia afgelost
KNIL 2e Esk.Vew TC West-Java Bandoeng afgelost
KNIL 3e Esk.Vew TC Midden-Java Semarang afgelost
KNIL 4e Esk.Vew TTC Oost Java Soerabaja afgelost
KNIL/dpl 5e Esk.Vew TTC N-Sumatra nog niet gearriveerd Medan (Nrd-Sumatra) Afl. 1 Esk VEW KNIL
KNIL/dpl 6e Esk.Vew B-Divisie nog niet gearriveerd Solo (M-Java) Afl. 2 Esk VEW KNIL
KNIL/dpl 7e Esk.Vew T-Brigade nog niet gearriveerd Djokjakarta (M-Java) Afl. 3 Esk VEW KNIL
KNIL/dpl 8e Esk.Vew A-Divisie nog niet gearriveerd Porong (Oost-Java) Afl. 4 Esk VEW KNIL
KNIL 9e Esk.Vew nog niet gevormd Wates (Oost-Java) uit dpt Pantsertroepen
ovw 1e EskPaw Z-Brigade/TTC Batavia
ovw 2e EskPaw T-Brigade Semarang (M-Java) Djokjakarta (M-Java) Calmeyer eenheid
ovw 3e EskPaw Y-Brigade/TTC Palembang (Z-Sumatra) Moeara Enim (Z-Sumatra) Calmeyer eenheid
ovw/dpl 4e EskPaw V-Brigade nog niet gearriveerd Tasikmadoe (M-Java) Calmeyer eenheid
ovw/dpl 5e EskPaw U-brigade/TTC nog niet gearriveerd Padang (M-Sumatra) Calmeyer eenheid
ovw/dpl 6e EskPaw Y-Brigade nog niet gearriveerd Pati (M-Java) Calmeyer eenheid
dpl 1-1 Verk HvB 1e Inf..Brigade nog niet gearriveerd West-Java
dpl 2-1 Verk HvB 3e Inf.Brigade nog niet gearriveerd West-Java
dpl 3-1 Verk HvB 2e Inf Brigade nog niet gearriveerd West-Java
dpl 1-2 Verk HvB X-Brigade nog niet gearriveerd Soerabaja (Oost-Java)
dpl 2-2 Verk HvB X-Brigade nog niet gearriveerd Lawang  (Oost-Java)
dpl 3-2 Verk HvB 4e Inf Brigade nog niet gearriveerd Madioen (Oost-Java)
dpl/knil EskPaw TTC Midden Java nog niet gearriveerd per 18-1-'50 Pekalongan uit 4 en 6 Paw
dpl 41e ZVE F-brigade nog niet gearriveerd Bandoeng (West-Java)
dpl 42e ZVE G-Brigade nog niet gearriveerd per 18-1-'50 Soerabaja (O-Java)
dpl 43e ZVE H-Brigade nog niet gearriveerd per 18-1-'50 Penkalengan (W-Java)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovw/dpl/ber. bataljon ingedeeld bij operatiegebied 01-01-1947 operatiegebied 12-02-1949 bijz
ovw 1- RS T-brigade Semarang (Midden-Java) gerepatrieerd 22-01-1948
ovw 3(7) RS Y-Brigade Palembang (Z-Sumatra) gerepatrieerd 24-03-1948 "Tin & Oliebataljon"
dpl 3- RS 3e Inf.Brigade Batavia (West -Java) Tjamis (West-Java)
ovw 4(8)- RS Y-Brigade Palembang (Z-Sumatra) gerepatrieerd 21-06-1948
dpl 4-RS 6e Inf Brigade nog niet gearriveerd Fort de Kock (M-Sumatra)
dpl 5(9)- RS verdeeld
dpl 5-RS T-Brigade nog niet gearriveerd Djokjakarta (Midden-Java) "De vliegende stoters"
dpl 6-RS F-Brigade nog niet gearriveerd Babakan (West-Java) =401 BI
dpl 7-RS H-Brigade nog niet gearriveerd per 18-1-'50 Praboemoelih
dpl 1e Mitr.Bat C-Divisie Batavia (West -Java) Madjalenka (West-Java) 1e Cie 1e Inf.Brigade
dpl 2e Mitr.Bat A-Divisie nog niet gearriveerd Modjosari (Oost-Java)
dpl 41 Zw.Mit F-brigade nog niet gearriveerd Kadipatan(West-Java)
dpl 12 Zw.Mit G-Brigade nog niet gearriveerd per 18-1-'50 Wonoasih (O-Java)
dpl 13 Zw.Mit H-Brigade nog niet gearriveerd per 18-1-'50 Buitenzorg (W-Java)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovw/dpl/ber. bataljon ingedeeld bij operatiegebied 01-01-1947 operatiegebied 12-02-1949 bijz
dpl 1-1 AAT TC West-Java Buitenzorg Buitenzorg
dpl 2-1 AAT TC West-Java Batavia Garoet
dpl 3-1 AAT TC West-Java/TC Bandoeng Batavia (West -Java) Wangoennedja
dpl 4-1 AAT TC West-Java Batavia Tjimahi
ovw  2e Cie AAT TC West-Java Bandoeng Solo
ovw 4e Cie AAT TC Mid. en West-Java Batavia Djokjakarta
ovw 7e Cie AAT TC Mid. en West-Java Batavia Salatiga "De Melkmeisjes"
ovw 14e Cie AAT TC Mid. en West-Java Batavia Salatiga
ovw 15e Cie AAT TC West-Java Batavia Bandoeng
ovw/dpl 16e Cie AAT TTC Z-Sumatra nog niet gearriveerd Palembang
ovw/dpl 17e Cie AAT TTC Midden-Java nog niet gearriveerd Semarang
ovw/dpl 18e Cie AAT TTC M-Sumatra nog niet gearriveerd Padang gedeeld M-Sumatra/O-Java
KNIL 20e Cie AAT TC West-Java Tjimahi
KNIL 21e Cie AAT Semarang opgeheven
KNIL 22e Cie AAT TC Midden-Java Soerabaja opgeheven
KNIL 23e Cie AAT TC/BC  Bat/Buit Batavia Mr.Cornelis
ovw/KNIL 24e Cie AAT brig Div. Palembang mrt.'47 bij 16e AAT Cie
KNIL 25e Cie AAT TC Nrd.Sumatra Medan 1e pel. in Padang
KNIL 26e Cie AAT TC Z-Celebes Makassar
dpl 30e Cie AAT BC Batavia nog niet gearriveerd Batavia
dpl 31e Cie AAT nog niet gearriveerd samen met 32 Cie AAT
dpl 32e Cie AAT TC O-Java nog niet gearriveerd Soerabaja
dpl/KNIL 33e Cie AAT TC Nrd.Sumatra nog niet gearriveerd Medan
dpl 34e Cie AAT TC O-Indie nog niet gearriveerd Makassar
dpl 35e Cie AAT TC Nrd.Sumatra nog niet gearriveerd Pematangsiantar
ovw/dpl 36e Cie AAT TC M-Java nog niet gearriveerd Semarang
dpl/KNIL 37e Cie AAT TC O-Java nog niet gearriveerd Soerabaja
dpl 41e Cie AAT F-Brigade nog niet gevormd per 1-1-'50 verdeeld
dpl 42e Cie AAT G-Brigade nog niet gevormd per 1-1-'50 Soerabaja
dpl 43e Cie AAT H-Brigade nog niet opgericht per 1-1-'50 Batavia "Laatste der Mohicanen"
dpl 101 TRPT Cie nog niet opgericht Oost -Java
dpl 102 TRPT Cie nog niet opgericht Oost -Java
KNIL 103 TRPT Cie TC Semarang nog niet opgericht Semarang

 

 

 

 

 

 

 

ovw/dpl/ber. bataljon ingedeeld bij operatiegebied 01-01-1947 operatiegebied 12-02-1949 bijz
dpl 3 - GRG 1e Inf. Brigade Buitenzorg Soekaboemi
dpl 4 - GRG 4e Inf. Brigade nog niet gearriveerd Kediri
dpl 5 - GRG nog niet gearriveerd
dpl 6 - GRG F-Brigade nog niet gearriveerd Boemiajoe = 411 BI
dpl 7 - GRG H-Brigade nog niet gearriveerd Soekaboemi = 431 BI
ovw 1 - GRJ U-Brigade Padang gerepatrieerd 4-5-1948
dpl 3 - GRJ 1e Inf. Brigade Buitenzorg Pandeglang
dpl 4 - GRJ 4e Inf. Brigade nog niet gearriveerd Ngandjoek
dpl 5 - GRJ nog niet gearriveerd verdeeld
dpl 6 - GRJ G- Brigade nog niet gearriveerd 18-1-'50 Grissee = 421 BI
dpl 3 - GRPI 1e Inf. Brigade Poentjak Tamboen = bij 2e Inf.Brigade
dpl 4 - GRPI 4e Inf.Brigade nog niet gearriveerd Blitar
dpl 5 - GRPI TTC Mid-Sumatra nog niet gearriveerd Solok
dpl 6 - GRPI F-Brigade nog niet gearriveerd Tjikampek = 412 BI
dpl 7 - GRPI H-Brigade nog niet gearriveerd per 18-1-'50 Nieuw Guinea = 434 BI

 

 

 

 

 

ovw/dpl/ber. bataljon ingedeeld bij operatiegebied 01-01-1947 operatiegebied 12-02-1949 bijz
KNIL 1e Afd. VA T-Brigade Semarang opgeheven

door halvering van deze afdelingen werd hieruit in 1949 Veld Art I t/m VI KNIL gevormd

KNIL 2e Afd. VA X-Brigade Soerabaja opgeheven
KNIL 3e Afd. VA U en W Brigade Tjiandjoer (West -Java) opgeheven
KNIL Veld Art. I TTC M-Sumatra nog niet gevormd Padang
KNIL Veld Art. II X-Brigade nog niet gevormd Soerabaja
KNIL Veld Art. III Y-Brigade/TTC Z-Sumatra nog niet gevormd per 1-1-'50 Palembang
KNIL Veld Art. IV Z-Brigade/TTC N-Sumatra nog niet gevormd per 1-1-'50 Medan
KNIL Veld Art. V T-Brigade nog niet gevormd per 1-1-'50 Salatiga
KNIL Veld Art. VI TTC Midden-Java nog niet gevormd per 1-1-'50 Salatiga
ovw 4e Afd. VA U-Brigade/TTC M-Sumatra Padang Fort de Kock Calmeyer eenheid
ovw 5e Afd. VA V-Brigade Bandoeng/Tjimahi Solo Calmeyer eenheid
ovw 6e Afd. VA Y-Brigade/TTC Z-Sumatra Palembang Kareng Endah Calmeyer eenheid
ovw 7e Afd. VA Z-Brigade/TTC N-Sumatra Medan Pematang Siantar Calmeyer eenheid
dpl/ovw 8e Afd. VA Y-Brigade/TTC Z-Sumatra nog niet gearriveerd Palembang Calmeyer eenheid
dpl/ovw 9e Afd. VA Z-Brigade/TTC N-Sumatra nog niet gearriveerd Brastagi Calmeyer eenheid
dpl 1-2 RVA 1e Inf. Brigade Buitenzorg Tjipajoeng
dpl 2-2 RVA 2e Inf. Brigade/T-Brigade Buitenzorg Wonotjatjoer
dpl 3-2 RVA 1e Inf. Brigade Buitenzorg Tjipajoeng
dpl 1-6 RVA 2e Inf. Brigade Batavia Soebang
dpl 2-6 RVA 2e Inf. Brigade Batavia Soebang
dpl 3-6 RVA V- Brigade Batavia Magalang
dpl 1-8 RVA 3e Inf. Brigade Batavia Tasikmalaja
dpl 2-8 RVA 3e Inf. Brigade/TTC Bandoeng Batavia Tjiwidej
dpl 3-8 RVA 3e Inf. Brigade Batavia Tasikmalaja
dpl 1-12 RVA 4e Inf. Brigade nog niet gearriveerd Kendiri
dpl 2-12 RVA W- Brigade nog niet gearriveerd Poerwokerto
dpl 16 RVA nog niet gearriveerd Ingedeeld bij Kwartiermeester-Generaal
dpl 18 RVA nog niet gearriveerd
dpl 1-41 RVA 1e Inf. Brigade nog niet gearriveerd Tjitjoeroeng  
dpl 2-41 RVA 2e Inf. Brigade nog niet gearriveerd Soebang  
dpl 3-41 RVA 3e Inf. Brigade nog niet gearriveerd Tjisoeroepan  
dpl 42 RVA TC Oost-Java nog niet gearriveerd per 1-1-'50 Balongblendo  
dpl 1-43 RVA TC West-Java nog niet gearriveerd per 1-1-'50 Tjitjoeroeng  
dpl 2-43 RVA TC West-Java nog niet gearriveerd per 1-1-'50 Magjalenka  
dpl 3-43 RVA TC West-Java nog niet gearriveerd per 1-1-'50 Bandoeng  
dpl 1e Reg.Li.LUA Batavia (Staf) opgeheven Uit de 1e Afd. is de LUA-Groep ML ontstaan. 2e en 3e groep is ingedeeld bij KMG.
dpl 2e Reg.Li.LUA 1e Div. 7 Dec nog niet gearriveerd opgeheven
dpl 41e Afd.li.LUA 2e Div. nog niet gearriveerd opgeheven
dpl Reg. AT Art. Batavia (Staf) opgeheven  
dpl 2e Reg. AT Art. nog niet gearriveerd opgeheven  
dpl 41e Afd. Pants.Art nog niet gearriveerd opgeheven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovw/dpl/ber eenheid ingedeeld bij operatiegebied 01-01-1947 operatiegebied 12-02-1949 bijz
           
dpl 18e Cie.Genietr. TC West-Java Batavia Mr.Cornelis
dpl 1e Genieparkcie TC West-Java Batavia Tjimahi
dpl 2e Genieparkcie B-Divisie nog niet gearriveerd Semarang
KNIL/dpl 3e Genieparkcie TC Oost Java nog niet gevormd per 1-1-'50 Soerabaja
dpl 41e Genieparkcie F-brigade nog niet gevormd West-Java
dpl 42e Genieparkcie G-Brigade nog niet gevormd Oost-Java
dpl 43e Genieparkcie H-Brigade nog niet gevormd per 1-1-'50 Semarang
KNIL 1e Genie Veld Cie Z-Brigade/B-Divisie Medan Poerwokerto (M-Java)
KNIL 2e Genie Veld Cie TTC Z-Sumatra Palembang Mr.Cornelis
ovw 3e Genie Veld Cie TTC M-Sumatra Padang Mr.Cornelis
ovw 4e Genie Veld Cie W-Brigade Tjiandjoer Salatiga (M-Java)
dpl/ovw 5e Genie Veld Cie T-Brigade Mr.Cornelis Djokjakarta
ovw/dpl 6e Genie Veld Cie X-Brigade nog niet gearriveerd Madioen (O-Java)
dpl 8e Genie Veld Cie TTC N-Sumatra nog niet gearriveerd Poelau Brajan (N-Sumatra)
dpl 9e Genie Veld Cie TTC Z-Sumatra nog niet gearriveerd Palembang
dpl 10e Genie Veld Cie 4e Inf..Brigade nog niet gearriveerd Kediri
dpl 11e Genie Veld Cie 1e Inf.+V-Brigade Buitenzorg Solo
dpl 12e Genie Veld Cie 2e Inf Brigade Batavia Soebang (W-Java)
dpl 13e Genie Veld Cie 3e Inf.-Brigade Batavia Garoet
dpl 14e Genie Veld Cie TTC M-Sumatra nog niet gearriveerd Padang 
dpl 15e Genie Veld Cie TTC Z-Sumatra nog niet gearriveerd Palembang
dpl 41e Genie Veld Cie F-brigade nog niet gearriveerd Tjimahi
dpl 42e Genie Veld Cie G-brigade nog niet gevormd per 1-1-'50 Lawang (O-Java)
dpl 43e Genie Veld Cie H-Brigade nog niet gevormd per 1-1-'50 Soemadang (W-Java)
KNIL 1e Genie Arb. Cie BC-Batavia Mr.Cornelis per 1-1-'50 Mr.Cornelis
KNIL 2e Genie Arb. Cie TTC West-Java Tjimahi Semarang
KNIL 3e Genie Arb. Cie TC N-Sumatra Medan Medan
KNIL 4e Genie Arb. Cie TC W-Java nog niet gevormd Mr.Cornelis
KNIL 5e Genie Arb. Cie TC Semarang nog niet gevormd Semarang
KNIL 6e Genie Arb. Cie Marbrig nog niet gevormd Soerabaja
ovw/dpl/ber. bataljon ingedeeld bij operatiegebied 01-01-1947 operatiegebied 12-02-1949 bijz
ovw/dpl/ber 1e Mar.bat Marbrig Soerabaja wordt 5e Bat.
ovw/dpl/ber 2e Mar.bat Marbrig Soerabaja wordt 5e Bat.
ovw/dpl/ber 3e Mar.bat Marbrig Soerabaja wordt 4e Bat.
dpl/ber 4e Mar.bat Marbrig nog niet gevormd Babad
dpl/ber 5e Mar.bat Marbrig nog niet gevormd Grissee
dpl/ber Arb.bat Marbrig nog niet gevormd Lamongan

 

 

 

 

 

 

 

 

ovw/dpl/ber eenheid ingedeeld bij operatiegebied 01-01-1947 operatiegebied 12-02-1949 bijz
KNIL Inf. I V-brigade Buitenzorg Solo
KNIL Inf. II U-brigade Buitenzorg Padangpandjang
KNIL Inf. III Y-brigade Poeloe Weh Padangsidempoean
KNIL Inf. IV TTC N-Sumatra Medan Malang
KNIL Inf. V Z en X-brigade Bandoeng Magelang 'Anjing Nica'
KNIL Inf. VI TTC N en Z-Sumatra Medan Djambi 'Gagak Hitam'
KNIL Inf. VII TTC Banka Banka Pangkalpinang
KNIL Inf. VIII TTC Riouw Riouw opgeheven
KNIL Inf. IX TTC W-Borneo W-Borneo Pontianak
KNIL Inf. X Y-Brigade Palembang opgeheven 'Gadjah Merah'
KNIL Inf. XI Y-Brigade Palembang opgeheven 'Gadjah Merah'
KNIL Inf. XII Y-Brigade/TTC Bali Bali Bali 'Gadjah Merah'
KNIL Inf. XIII TTC ZO-Borneo Z-Borneo Bandjarmasin
KNIL Inf. XIV TTC ZO-Borneo O-Borneo Balikpapan
KNIL Inf. XV TTC Z-Celebes Z-Celebes Pare Pare
KNIL Inf. XVI TTC Z-Celebes Z-Celebes Makassar
KNIL Inf. XVII TTC Z-Celebes Z-Celebes Makassar
KNIL Inf. XVIII TTC N-Celebes N-Celebes Menado
KNIL Inf. XIX TTC N-Molukken N-Molukken opgeheven
KNIL Inf. XX TTC Nieuw-Guinea Nieuw-Guinea Hollandia
KNIL Inf. XXI TTC Molukken Z-Molukken Ambon
KNIL Inf. XXII TTC Timor Timor Timor
KNIL Inf. XXIII TC Borneo/A-divisie Z-Borneo Djember
KNIL Inf. VK-KNIL Batavia Bandoeng
KNIL Barisan Tjakra Madoera A-Divisie nog niet gevormd Bondowosa

 

 

 

 

 

 

ovw/dpl/ber. bataljon ingedeeld bij operatiegebied 01-01-1947 operatiegebied 12-02-1949 bijz
KNIL/KL Depot Korps Spec.Troepen TC Zuid Celebes
TTC Bandoeng
Makassar Bandoeng
KNIL/KL 1e Para Cie TTC Bandoeng nog niet gevormd Bandoeng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovw/dpl/ber eenheid ingedeeld bij operatiegebied 01-01-1947 operatiegebied 12-02-1949 bijz
KNIL/KL 1 - MP I TC West Java Batavia Batavia
KNIL/KL 2 - MP  I TTC M-Sumatra Padang opgeheven
KNIL/KL 3 - MP I Batavia Poerwakarta +2 Cie Kon.Mar.
KNIL/KL 4 - MP  I TC West Java Bandoeng Garoet
KNIL/KL 5 - MP I TC West Java Tjiandjoer
KNIL/KL 6 - MP I TC M-Java Semarang
KNIL/KL 7 - MP I TC O-Java Oost Java/Borneo
KNIL/KL 8 - MP I TTC W-Borneo Pontianak Pontianak
KNIL/KL 9 - MP I
KNIL/KL 1 - MP II TC Z-Celebes Makassar Makassar
KNIL/KL 2 - MP II TC Borneo Balikpapan Borneo
KNIL/KL 3 - MP II TC Celebes/Molukken Menado Molukken
KNIL/KL 1 - MP III U-Brigade nog niet gevormd Padang
KNIL/KL 2 - MP III TTC N-Sumatra nog niet gevormd Medan
KNIL/KL 3 - MP III TTC Z-Sumatra nog niet gevormd Palembang
KNIL/KL 1 - MP IV TTC M-Java nog niet gevormd Soerakarta
KNIL/KL 2 - MP IV TTC M-Java nog niet gevormd Poerwokerto
KNIL/KL 3 - MP IV TTC M- Java nog niet gevormd Semarang
KNIL/KL 1 - MP V TTC Oost Java nog niet gevormd Kediri
KNIL/KL 2 - MP V TTC Oost Java nog niet gevormd Soerabaja
KNIL/KL 3 - MP V TTC Oost Java nog niet gevormd Djember